För ett lyckat skoinköp i webbutiken!

  • Mät barnets fötter (enligt våra anvisningar)
  • Se om barnet har breda eller smala fötter
  • Se om barnet har höga eller smala vrister
  • När skall skorna börja användas?
  • Vad ska skorna användas till?
  • Sliter barnet hårt på skorna?

Välj ut den sko du är intresserad av att beställa.

Läs igenom beskrivningen av skon och vår rekommendation om till vilken typ av fot och hur mycket större än foten den bör vara då den tas i bruk. Vid varje skostorlek noterar vi innermåttet på skon så du kan välja rätt storlek.

För ett lyckat skoinköp i våra butiker!


Det optimala är att barnet är med i butiken, så att vi kan mäta barnets båda fötter stående. Vi vill också se om det är en bred eller smal fot, om det är en hög eller låg vrist, om foten står rakt eller tippar åt något håll, osv.

Vi vill se och känna skorna på barnets fötter både i stillhet och även i rörelse. Det skall vara rätt sko för just denna typ av fot. Om barnet inte kan vara med bör vi veta barnets fotlängd så att vi kan hamna rätt längdmässigt – bredd och vristhöjd måste provas fram.

Samma storlek men olika stora

Olika skomodeller har absolut inte samma innermått även om det är samma storlek. Därför mäter vi alla skor innan vi provar dem på barnens fötter. När vi vet att längdmåttet är rätt kontrollerar vi vristutrymme, bredd och passform så att skorna sitter bra på foten.

Så här mäter du ditt barns fötter

  • Lägg ett papper intill vägglisten
  • Ställ barnet på pappret med hälarna mot vägglisten
  • Markera med en penna på pappret var längsta tån på båda fötterna slutar
  • Mät båda fötternas "fotavritning" på pappret med en linjal

Film om att välja rätt skostorlek